Justyna Kobos

asia


"Jestem dyplomowanym nauczycielem jogi metodą B.K.S. Iyengara, instruktorem rekreacji ruchowej, akredytowanym przez TKKF. Ukończyłam studia podyplomowe o specjalizacji „Joga i Relaksacja” na Wydziale Rehabilitacji AWF im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz kurs dla nauczycieli jogi w linii B.K.S. Iyengara, prowadzony przez Konrada Kocota. Stale rozwijam swój warsztat nauczycielski. Na macie odnajduję równowagę, spokój i skupienie. Swoim uczniom staram się pokazać, w jaki sposób joga uwrażliwia zwiększając czucie siebie i świata. To nie cel jest w praktyce ważny, lecz droga, którą trzeba przemierzyć. Droga, która nigdy się nie kończy. Poza matą jestem specjalistą ds. komunikacji i marketingu, tłumaczem języka angielskiego i rosyjskiego. Zapatrzoną w niebo entuzjastką dalekich podróży, aktywności fizycznej i wszystkiego, co piękne, naturalne i prawdziwe."