Dorota Wacek

dorota wacek1

Dorota Wacek - dyplomowana nauczycielka jogi Iyengara w stopniu Junior Intermediate II. Z wykształcenia kulturoznawca międzynarodowy i animatorka kultury. Jogiczną drogę rozpoczęła przy boku Konrada Kocota, jednego z najbardziej doświadczonych nauczycieli jogi metodą Iyengara w Polsce, i kontynuowała na kursie nauczycielskim u Katarzyny Pilorz oraz na regularnych zajęciach z Ewą Wardzałą. Pogłębia wiedzę i udoskonala praktykę na zajęciach i warsztatach prowadzonych przez nauczycieli z Polski i z zagranicy, między innymi w Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute w Punie, w Indiach oraz w Instytucie B.K.S. Iyengara w Nowym Jorku. Poza matą tancerka-freelancer współpracująca z teatrami i artystami w Polsce i za granicą.